Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności. Kliknij aby wyłączyć powiadomienie.×

Skip navigation

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA DROGA

Pracownia Profilaktyki Artystycznej
i Kreatywnego Rozwoju „DROGA”
Celem jest rozwój osobisty poprzez odkrywanie własnego twórczego potencjału , praca nad relacjami ze sobą i z otoczeniem, kontakt z emocjami i trening umiejętności psychospołecznych.
Zajęcia są dla młodzieży w wieku 13-19 lat, która chciałaby nabyć , nauczyć się bardziej efektywnego , twórczego sposobu funkcjonowania. Okres ten jest szczególnie zagrożony pojawianiem się trudnych do kontrolowania przez młodego człowieka emocji związanych z dojrzewaniem. To okres kształtowania się osobowości, mający podstawowe znaczenie dla przyszłego i dojrzałego funkcjonowania w grupie społecznej. Okres, w którym młodzież borykając się z własnymi emocjami i otoczeniem zmuszona jest podejmować decyzje o wielkim znaczeniu dla przyszłego życia. To w końcu okres, w którym kształtująca się młoda osobowość potrzebuje wzorców i akceptacji.
Odbywać się to będzie poprzez realizację celów rozwojowych i edukacyjnych.
Cele edukacyjne – obejmować będą poznawanie przez grupę różnorodnych zagadnień, co pozwoli im w przyszłości sprawniej funkcjonować społecznie, lepiej radzić sobie z różnymi problemami.
Głównymi celami edukacyjnymi w prowadzeniu grupy warsztatowej będą:
– uczenie się, jak trafnie rozpoznawać emocje i jak sobie z nimi radzić
– trening umiejętności psychospołecznych
– uczenie się myślenia kreatywnego
– uczenie się rozwiązywania konfliktów występujących w relacjach między ludźmi.
Cele edukacyjne to wspomaganie procesu zdobywania wiedzy o sobie samym i o innych ludziach oraz proces rozumienia świata społecznego .
Cele rozwojowe w pracowni to przede wszystkim nauka wyrażania się w różnych formach twórczych (począwszy od form literackich ,po przez formy plastyczne , kończąc na wyobrażeniach i marzeniach) , treningi kreatywności i odkrywanie swojego twórczego potencjału.
Zajęcia prowadzone będą w grupach warsztatowych metodą psychologicznych zabaw interakcyjnych.
Tematy poruszane:
„Umiejętności skutecznej komunikacji”
Zasadniczym celem treningu jest poszerzenie wiedzy i przećwiczenie skutecznych metod komunikowania się z otoczeniem.
– technik aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy
– elementów asertywności
– znaczenia niewerbalnych aspektów komunikacji
– konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych
– poznawania wewnętrznych uwarunkowań wpływających na efektywność porozumiewania się z drugim człowiekiem
– poznawania własnych mocnych i słabych stron w zakresie komunikacji
„ Jak radzić sobie ze stresem „
Warto uzmysłowić sobie, że to nie sam stres, lecz nasza reakcja na sytuacje stresowe, jest tym, co może nam zaszkodzić.
Umiejętności te uczestnicy mogą poznać i przećwiczyć w ramach niniejszego warsztatu. Są to m. in. strategie pokonywania stresu, nauka różnych sposobów relaksacji, przezwyciężania lęku, godzenie się z tym, czego nie możemy zmienić, radzenie sobie z myślami i emocjami, które potęgują stres. Uczestnicy warsztatów nauczą się między innymi:
– technik radzenia sobie ze stresem,
– organizacja pracy własnej jako sposób walki ze źródłami stresu,
– budowanie indywidualnego planu działania w walce ze stresem,
– przeciwdziałania niekorzystnym nawykom myślowym,
– rozpoznawania źródeł konfliktów,
– sposobów radzenia sobie z konfliktem,
– treningu relaksacyjnego.
„Polubić siebie”
Poczucie własnej wartości jest związane z troską o siebie, świadomością swoich uczuć, potrzeb, akceptacją i szacunkiem do siebie, wiarą we własną skuteczność, pozytywnym myśleniem. Jego poziom nie jest ustalony raz na zawsze w dzieciństwie. Możemy mieć nań wpływ przez całe życie. Samoakceptacja oznacza akceptowanie siebie samych takich jacy jesteśmy biorąc pod uwagę wszystkie swoje zalety i wady. Niska samoocena jest bardzo powszechnym odczuciem, które uwidacznia się w wielu szkodliwych i niefortunnych zachowaniach, powodując niedomówienia, nieporozumienia, trudności w relacjach z innymi i w efekcie cierpienie.
warsztat profilaktyczno – teatralny z elementami psychodramy
Drama to spontaniczna twórczość, to improwizowanie, odgrywanie przez uczestników zajęć pewnych ról i sytuacji. Scenki dramowe rozwijają zdolność właściwego reagowania na nową sytuację lub rozwijają zdolność „nowego” reagowania na „starą” sytuację. Podejmowanie roli, improwizowanie może być wykorzystane do kształtowania nowych ról społecznych. Zajęcia z elementami psychodramy są również treningiem ukierunkowanym na rozstrzygnięcie konfliktów, zdobywanie umiejętności zrozumienia ich przyczyn i odczytywanie ludzkich emocji. Zwraca uwagę na naturalną aktywność człowieka, różnorodne formy ekspresji, w których mógłby się on wyrażać. Jest uczeniem się poprzez działanie.
warsztat asertywności
Asertywność jest umiejętnością bezpośredniego, uczciwego, stanowczego wyrażania wobec drugiej osoby swoich uczuć, praw, postaw, opinii czy pragnień w sposób respektujący uczucia, prawa, postawy, opinie drugiego człowieka. Proponowany trening zawiera m. in. naukę asertywnej odmowy, obrony swoich praw, wyrażania gniewu, przyjmowania i wydawania ocen, przekonań, reagowania na krytykę i atak, wyrażanie uczuć negatywnych i pozytywnych oraz pracę z asertywnym monologiem wewnętrznym.
Zajęcia prowadzi Iwona Ziemińska-Bącal – pedagog, socjoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych, specjalista terapii rodzin, psychoterapeuta.