Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności. Kliknij aby wyłączyć powiadomienie.×

Skip navigation

PRACOWNIA PLASTYCZNA HORTUS

“Hortus” – Pracownia plastyczna MDK dla dzieci i młodzieży.

Anna Bochenek w pracowni plastycznej MDK od 1990 r. prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży od 5 do 18 lat (w różnych grupach wiekowych)-z dziedziny malarstwa, grafiki, rzeźby oraz innych technik plastycznych. Udziela pomocy wybitnie i przeciętnie zdolnym zarówno w stałych formach jak i doraźnie. Prowadzi zajęcia pokazowe dla nauczycieli i instruktorów plastyki ze szkół i ośrodków w kraju. Ma takie doświadczenia również w pracy z młodzieżą francuską i niemiecką.
Program dla placówki pracy pozaszkolnej MDK pn. “Hortus czyli Ogród”, który realizuje, dotyczy rozwoju osobowości twórczej dzieci uzdolnionych plastycznie. Odwołuje się do pojęć związanych z ogrodem jako metaforą piękna, rozwoju, różnorodności, harmonii oraz miejsca opieki, pielęgnacji i obserwacji. Posiane w ogrodzie nasiona mają w sobie nieprzewidywalny do końca potencjał. Można go odkryć w jakiejś części, stwarzając nasionom odpowiednie warunki wzrostu. Praca z dzieckiem ma również swój klimat i podłoże. Zależne są one w dużym stopniu od pracy ogrodnika-nauczyciela, wychowawcy, rodzica. Przewodnicy dziecka winni prowadzić je według reguł dających mu szansę na optymalny rozwój. Takie zadanie ma spełniać również program Hortus-Ogród.

Dla Anny Bochenek pracownia Hortus jest:
-miejscem szczególnej ochrony myśli twórczej;
-splotem różnorodnych “gatunków”-osobowości, z których każda przechodzi indywidualna drogę;
-miejscem ciągłych narodzin, nieustannych przejawów rozwoju, wymagających stałej pielęgnacji;
-domeną odkrywcy piękna i oryginalności wytworów i twórców;
-enklawą, posiadającą niepowtarzalny klimat twórczy i atmosferę bezpieczeństwa;
-wzajemną projekcją sposobu i umiejętności patrzenia na świat mikro i makro-przyrody,
-powołaniem siewcy, opiekuna, przewodnika;

Od 1992 roku współpracuje z Krajowym Funduszem Na Rzecz Dzieci, który realizuje programy dla dzieci wybitnie zdolnych, w tym róewnież z MDK w Toruniu. Reprezentuje Młodzieżowy Dom Kultury będąc instruktorem na obozach naukowych w Jadwisinie i Świdrze oraz na plenerach plastycznych dla młodzieży wybitnie zdolnej pn. „Na kresach Rzeczpospolitej”, organizowanych co roku przez Fundusz. Prowadzi tam zajęcia plastyczne kształcące wyobraźnię dzieci oraz ich warsztat plastyczny, według opracowanego przez siebie programu.

Od 2000r. Pracownia Hortus MDK jest współorganizatorem organizowanych przez Towarzystwo Kultury „Paideia” Warsztatów Artystycznych Dla Dzieci i Młodzieży „Kultura a środowisko” w Górznie, oraz „Źródła Kultury”dla młodzieży m.in.w Grecji, Bawarii i Wielkiej Brytanii, na których współpracuje z artystami-pracownikami naukowymi uczelni plastycznych i Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Każdej edycji towarzyszy wystawa powarsztatowa, będąca ciekawym wydarzeniem artystycznym.
Dzieci i młodzież pracowni Hortus są laureatami licznych nagród i wyróżnień w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych.