Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności. Kliknij aby wyłączyć powiadomienie.×

Skip navigation

Historia MDK

Dzieje budynku przy ul. Przedzamcze – obecnej siedziby MDK

Budynek Młodzieżowego Domu Kultury znajduje się na terenie nadanym przez władze miasta Bractwu Strzeleckiemu (Kurkowemu) w 1489 roku. Teren ten miał być przeznaczony pod zabudowę, która miała służyć regularnym ćwiczeniom, zawodom strzeleckim i uroczystościom bractwa. Najstarsze wzmianki o powstałym budynku pochodzą z końca XVIII wieku. Obok budynku głównego istniała oficyna boczna, kręgielnia, ustęp oraz drewniane budy i sierociniec. Zabudowania te prawdopodobnie zburzono w czasie rozbudowy w 1852 roku. W 1892 roku powstał projekt obecnie istniejącego budynku, który mieścić miał: restaurację, kuchnię, salę koncertową i salę zebraniową bractwa. Budynek został wzniesiony w stylu historyzującym z przewagą form neoromańskich. Jest to obiekt murowany z cegły, na niejednolitym rzucie: część północna na planie kwadratu, część południowa zaś – wydłużonego prostokąta;  3 kondygnacyjny, podpiwniczony, kryty dachem jednospadowym z mansardami  w części wschodniej. Elewacje wykonane w cegle licowej z motywami dekoracyjnymi z cegły glazurowanej. W elewacji frontowej części północnej budynku skrajne osie wyodrębniono oknami z trójlistnie zwieńczonym biforium oraz ozdobnymi szczytami schodkowymi z polami wypełnionymi triforiami oraz rozetą, w osi południowej podwójny portal wejściowy. W elewacji frontowej obu części występują ozdobne fryzy międzykondygnacyjne oraz wieńczące. W 1893 roku dobudowano od południa budynek kotłowni wraz z maszynownią oraz ogniotrwałą klatkę schodową u zbiegu nowego i starego budynku. W 1900 roku przebudowano okno wystawowe, dobudowano scenę letnią oraz nową halę muzyczną na I piętrze. Sala widowiskowa MDK to dawna sala do ćwiczeń bractwa, w której zachowała się scena i balkon oraz stiukowa dekoracja plafonu i ścian z dekoracją arkadową i motywami liści akantu w neobarokowej stylistyce. Po wojnie w budynku bractwa mieściło się kasyno wojskowe. W 1958 roku przejęły go władze miasta i powstały tu zakłady dziewiarskie. Wówczas to prawdopodobnie zamalowano stiuki w sali widowiskowej i przeznaczono ją na halę krawiecką. Decyzją Miejskiej Rady Narodowej w Toruniu 5 czerwca 1965 roku budynek przy ul. Przedzamcze 11/15 zostaje  przekazany Wydziałowi Oświaty z przeznaczeniem na urządzenie Młodzieżowego Domu Kultury.  Wówczas przeprowadzono adaptację budynku; wszystkie pomieszczenia zostały odnowione: pomalowano ściany i ułożono podłogi. Niestety, ściany w sali widowiskowej znowu pomalowano na biało. Od 1967 roku rozpoczęła się działalność pozalekcyjna dla dzieci i młodzieży. Od tego czasu w budynku nie był przeprowadzany remont generalny, jedynie w latach dziewięćdziesiątych w sali widowiskowej był cyklinowany parkiet i wymieniono okna. Dom Bractwa Strzeleckiego przy ul. Przedzamcze uznano za zabytek  decyzją Konserwatora Pomorskiego 17 września 1930 roku. W 1996 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa toruńskiego jako dobro kultury i jest pod stałym nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu. Ważną datą w historii budynku jest rok 2006 – wówczas została odrestaurowana sala widowiskowa na I piętrze. Jej piękne zdobienia i wspaniały urok przez 50 lat zakrywały kolejne warstwy farby i kurzu. I wreszcie, dzięki staraniom ówczesnej dyrektorki Ewy Skonieczki, środkom Gminy Miasta Toruń, zaangażowaniu Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz  firmy „Relief” (wykonawca  renowacji) wyłoniła się przepiękna sala ze swoim niepowtarzalnym klimatem (zakończenie remontu – luty 2007 rok). Przy tej okazji została powiększona scena, odnowiono okotarowanie okien i sceny, zakupiono 180 miękkich, stylowych krzeseł, oraz piękny kryształowy żyrandol. Potrzeby remontowe siedziby MDK jednak były znacznie większe. Grzyb w piwnicy, dziurawy dach i  niska estetyka pozostałych sal zmuszały dyrekcję do licznych działań w tym kierunku. I wreszcie w czerwcu 2010 roku rozpoczęto kompleksowy remont w oparciu o fundusze europejskie otrzymane przez Gminę Toruń w ramach programu rewitalizacji Starówki.

Placówki wychowania pozaszkolnego w Toruniu od 1951 roku

Pierwsza placówka wychowania pozaszkolnego w Toruniu powstała w 1951 roku i nosiła nazwę – Toruński Dom Harcerza. Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w różnych miejscach Starówki: muzyczne, teatralne i sportowe prowadzone  były w trzech pomieszczeniach budynku przy ul. Łaziennej, a w suterenie Domu Pod Gwiazdą znajdowała się pracownia techniczna. Pierwszym kierownikiem tej placówki był Jan Harenda. W 1953 roku  Dom Harcerza wzbogacił się o kolejny obiekt – Ogród Botaniczny, gdzie powstały pracownie z zakresu biologii z trzema pracowniami przyrodniczymi. Kierownikiem tego obiektu został Franciszek Podwojski. W następnym roku na zajęcia pozalekcyjne oddano kolejne pomieszczenie w budynku przy ul. Chopina 20. Powstały tam nowe koła m.in. plastyczne, fotograficzne, hafciarskie, tenisa stołowego i piłki ręcznej. Kierownikiem a później dyrektorem tych obiektów został Brunon Pepliński. Szeroka i ciesząca się coraz większą popularnością działalność  pozalekcyjna placówki zyskała uznanie wśród władz miasta, województwa a nawet Ministerstwa Oświaty.  W 1955 roku Dom Harcerza został zaliczony do I kategorii placówek wychowania pozaszkolnego, a w 1957 roku decyzją Ministerstwa Oświaty Toruński Dom Harcerza zostaje przemianowany na Dom Kultury  Dzieci i Młodzieży w Toruniu. Wyrazem uznania dziesięcioletniej działalności wychowawczej i artystycznej placówki (27.04.1962 rok) jest przemianowanie dotychczasowej nazwy na Młodzieżowy Dom Kultury.  W tym też czasie zostaje utworzony Komitet Rodzicielski oraz Samorząd Uczestników.  W 1965 roku decyzją ówczesnej Rady Narodowej Miasta obiekt po dawnym Kasynie Podoficerskim przy ul. Przedzamcze 11/15 zostaje przekazany Wydziałowi Oświaty z przeznaczeniem na siedzibę Młodzieżowego Domu Kultury. Budynek po kapitalnym remoncie został zaadaptowany do prowadzenia zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży i od października 1967 roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia. Dyrektorem został Benedykt Leszczyński, który w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym utworzył (1964) Międzyszkolny Zespół Artystyczny „Młody Toruń”. Zespół ten został wcielony do MDK. W jego skład wchodziła  grupa taneczna Anzelmy Zielińskiej, orkiestra dęta pod batutą Ignacego Kramskiego, chór pod kierunkiem Józefa Nowakowskiego, kapela Józefa Witczaka i zespół teatralny Barbary Dastych. Dzięki nowej siedzibie działalność znacznie się rozwinęła nie tylko o kolejne formy, ale także o wiele imprez organizowanych dla mieszkańców miasta. Szczególnie dużą popularnością cieszyły się sobotnio-niedzielne zabawy taneczne w sali widowiskowej na pierwszym piętrze. W 1970 roku MDK wzbogacił się o kolejny budynek usytuowany w samym centrum Starego Rynku nazwany Domem Harcerza. Powstały tam nowe pracownie: krótkofalarska,  plastyczna, chórów harcerskich, szachowa a przede wszystkim nowoczesna pracownia języków obcych  z 20 kabinami (1972 r.). Dyrektorem tak  rozbudowanego MDK został Franciszek Podwojski  – długoletni zastępca B. Leszczyńskiego (który objął stanowisko kierownika Wydziału Kultury i Sztuki w Toruniu). Z każdym rokiem MDK  poszerzał swój zakres  działalności, przybywało nowych form. To wówczas z zespołu żywego słowa wyłonił się Teatr „ Scena Młodych Studio’P’ ”, założony w 1972 roku i prowadzony do dzisiaj przez Lucynę Sowińską. W 1975 roku oferta zajęć pozalekcyjnych, skierowana do dzieci i młodzieży została podzielona na cztery działy: artystyczny, naukowy, techniczny i sportowo-turystyczny. Zajęcia odbywały się już nie tylko w budynkach przy ul. Przedzamcze, na Starym Rynku i w Ogrodzie Botanicznym, ale również w wielu szkołach na terenie całego miasta. Przez dwa lata (1984 – 1986) w strukturze placówki były również  Ogródki Jordanowskie i świetlice środowiskowe.  Pod koniec lat osiemdziesiątych w MDK funkcjonowały następujące działy i ich kierownicy: Artystyczny (m.in. z ZPiT Młody Toruń i Sceną młodych Studio „P”) – Lucyna Sowińska Sportowy (m.in. siłownia „Hades”, judo, tenis) – Witold Kakiet Przyrodniczy (ogród zoobotaniczny i turystyka) – Jadwiga Malczyńska Naukowo-techniczny (zaj. komputerowe, językowe, modelarskie)  – Jan Ginter Dział imprez masowych  – Grażyna Podlaszewska.

Zmiany historyczne w latach osiemdziesiątych nie ominęły i MDK, który okazał się trochę  kolosem na glinianych nogach. Rozbudowane pracownie nie zawsze odpowiadały potrzebom współczesnej młodzieży, brakowało środków na utrzymanie licznej kadry pracowniczej i opłaty związane z funkcjonowaniem budynków. Również częste zmiany na stanowisku dyrektora nie sprzyjały rozwojowi placówki. Niektóre formy zamierały inne zaczęły żyć własnym życiem, i tak powstała w lutym 1987 roku samodzielna placówka – Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” (która istnieje do dzisiaj). Przełomowym momentem działalności MDK było objęcie funkcji dyrektora przez Grażynę Podlaszewską – Pfeiffer (1991 r.), która przy  pomocy władz oświatowych przeprowadziła znaczną reorganizację struktury placówki, likwidując przede wszystkim zajęcia odbywające się poza nią. Niektóre formy usamodzielniły się finansowo, pozostając w budynku MDK, np. pracownia kulturystyczna „Hades”, działająca poza strukturą MDK (od 1999 roku funkcjonowała w  ramach Fundacji  Pomocy Samotnym Matkom). W 1993 roku Ogród Zoobotaniczny  przeniesiono do Ośrodka Sportu i Rekreacji. W rezultacie tych wszystkich zmian działalność MDK została skupiona w jednym miejscu przy ul. Przedzamcze i obejmowała 60 kół i jedną pracownię – Zespół Pieśni i Tańca „Młody Toruń”. Kierownikiem  zespołu została absolwentka zespołu Katarzyna Bilska. W styczniu 1996 roku MDK stał się komunalną jednostką organizacyjną a Gmina Miasta Toruń organem prowadzącym. Organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty i Wychowania w Toruniu. Od tego czasu sytuacja finansowa placówki uległa znacznej poprawie. Spłacono długi związane z utrzymaniem budynku oraz zaległości pracownicze w ZUS. Każdego  roku sukcesywnie  przeprowadzano wyznaczany wcześniej zakres prac remontowych (np. wymiana drzwi w salach, wymiana okien w Sali widowiskowej, cyklinowanie podłóg itp.).  Zakupiono również sprzęt nagłaśniający, kamerę i pierwszy komputer. Oferta zajęć  stałych co roku była z dużą uwagą analizowana i dostosowywana do potrzeb środowiska lokalnego. Pojawiły się nowe, ciekawe propozycje dla młodych mieszkańców miasta. W tym czasie powstał pomysł działalności przedpołudniowej pn. Edukacja Kulturalna dla uczniów toruńskich szkół. Edukacja dotyczyła głównie muzyki. Autorką tego projektu i pierwszym organizatorem była Małgorzata Berska z działu organizacji imprez. W 1992 roku rozpoczęto organizację ogólnopolskiego przeglądu teatralnego pn. Festiwal „Pobocza Teatru”. Pomysłodawcami i głównymi organizatorami byli teatromani MDK – ówczesna dyrektorka Grażyna Pfeiffer – Podlaszewska i Tadeusz Misiaszek-Przybyszewski. Przy tej okazji należy wspomnieć o grupie teatralnej prowadzonej przez  panią dyrektor – „Spięty Teatr Spinaczy”, który prezentował toruńskiej publiczności interesujące przedstawienia i był laureatem kilku prestiżowych nagród teatralnych. Festiwal „Pobocza…” to trzydniowa impreza organizowana przez kolejne siedem lat. Cieszyła się dużą renomą i zainteresowaniem wśród mieszkańców Torunia, a w kolejnych latach zdobywała fanów w całej Polsce. Fundusze na jej organizację pozyskiwano m.in. z Fundacji Kultury i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – Jugendwerk. Na Festiwalu gościły takie teatry jak „Biuro Podróży”, „Porywacze Ciał”, czy zespół Macieja Maleńczuka. Z  powodu kłopotów z pozyskaniem środków na jego kontynuację w 1999 roku odbyła się ostatnia edycja tego festiwalu.

W roku 1998 ówczesna dyrektorka Maria Cieszyńska przy pomocy Wydziału Edukacji i Sportu UMT rozpoczęła działania do otwarcia nowoczesnego punktu informacyjnego dla młodzieży. Wzorując się na standardach europejskich w grudniu 1999 roku rozpoczęło działalność  Centrum Informacji Młodzieży MDK. Jest to nowoczesna forma działalności, która do 2006 roku  była  jedną z trzech takich placówek w Polsce. Jej działalność jest odpowiedzią na potrzebę wiarygodnej, łatwo dostępnej i bezpłatnej informacji, dotyczącej m.in. wyboru dalszego kształcenia, pracy dla młodocianych w kraju i za granicą, spędzania czasu wolnego, wolontariatu, turystyki itp. Działalność CIM wykracza poza płaszczyznę informacyjną w postaci organizacji różnego rodzaju akcji i szkoleń np.  spotkanie profilaktyczne  w formie warsztatów z zakresu HIV/AIDS pn. „Bądź świadom”. Ponadto w 2004 roku CIM został zakwalifikowany jako partner Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Eurodesk”. Współpraca ta polega na wymianie informacji dotyczących znajomości poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

W latach 2000-2005 MDK był organizatorem ogólnopolskiej imprezy pn. Turniej Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej o „Toruńską Katarzynkę”. Była to nowa forma tańca, która pojawiła się w „Młodym Toruniu” w końcu lat dziewięćdziesiątych, zapoczątkowana i prowadzona przez kierownika zespołu Katarzynę Bilską. Turnieje tańców polskich odbywały się już w kilku miastach Polski. Z inicjatywy zespołu i Stowarzyszenia Popierania Kultury Ludowej „Młody Toruń” nowa dyrektorka MDK Ewa Skonieczka podjęła wyzwanie organizacji Turnieju w Toruniu. Środki na tę imprezę pozyskiwano od toruńskich sponsorów oraz od  Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego. Rozpoczynający się w 2005 roku remont I piętra budynku był przyczyną zawieszenia organizacji tego turnieju. Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” to konkurs w organizację którego MDK był zaangażowany od jego początku (1996). Najpierw jako organizator części artystycznej finału oraz udział dyrektora w pracach jury. W 1999 roku Toruń był organizatorem Finału Ogólnopolskiego, wtedy młodzież  zaprezentowała widowisko pt. „Ptakom Podobni’ w reżyserii Lucyny Sowińskiej. Od 2003 roku MDK jest współorganizatorem (z Wydziałem Edukacji) konkursu wraz z klubem „8 Wspaniałych”, działającym w MDK od 2001 roku. W 1999 roku pod swoje skrzydła MDK przyjął zespół taneczny „Baby Jagi”, który po odejściu z Domu Harcerza nie miał stałego miejsca i ogromne kłopoty z salą do prób. Mimo wcielenia zespołu w strukturę MDK przez kolejne 10 lat zespół nadal pracował w szkolnych świetlicach i salach gimnastycznych (np. w Szkole Podstawowej nr 1), ponieważ brakowało sal do tańca w macierzystej siedzibie. Dopiero po wypowiedzeniu umowy (2008) o wynajem pomieszczeń zajmowanych przez siłownię „Hades” i przystosowaniu ich na zajęcia taneczne  – zespół zyskał swoje miejsce w placówce. Przez  ostatnie 20 lat struktura organizacyjna MDK utrzymywana jest na podobnym poziomie. Zmieniają się prowadzący nauczyciele, wraz z nimi odchodzą zespoły, a pojawiają się nowe, jako odpowiedź na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości. Jednakże wokół MDK skupiona jest stała grupa pedagogów, która podtrzymuje i nadal tworzy tradycję tej placówki.

Kierownicy i dyrektorzy  placówki

Jan HarendaOd 1951 r. Kierownik Toruńskiego Domu Harcerza
Henryk Kamiński Brak danych
Franciszek PodwojskiOd 1953 r. Kierownik Ogrodu Botanicznego
Brunon Pepliński Od 1954 r. do 1968 r.
Benedykt LeszczyńskiOd IX.1968 r. do VIII.1973 r.
Franciszek PodwojskiOd IX.1973 r. do VIII.1982 r.
Teresa WiśniewskaOd IX.1982 r. do VIII.1984 r.
Danuta MaliszewskaOd IX.1984 r. do VII.1986 r.
Krzysztof Wejchert Od VIII.1986 r. do VIII.1987 r.
Kazimierz Organiściak Od IX.1987 r. do XI.1990 r.
Grażyna Podlaszewska Od XII.1990 r. do VIII.1995 r.
Maria CieszyńskaOd IX.1995 r. do VIII.1999 r.
Ewa Skonieczka Od IX.1999 r. do VIII.2019 r.
Magdalena IlleczkoOd IX.2021 r.

Współczesna działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu Obecna oferta MDK obejmuje najważniejsze dziedziny kultury i sztuki dla dzieci i młodzieży. Placówka stara się odpowiadać na potrzeby środowiska lokalnego oraz zmieniającej się rzeczywistości a wraz z nią powstającym potrzebom. Biorąc pod uwagę kadrę pedagogiczną oraz bazę jaką obecnie dysponuje, działalność pozalekcyjna obejmuje głównie nurt artystyczny, informację, wolontariat i dziennikarstwo. Prowadzone od pięciu lat przez R. Puzdrowską warsztaty dziennikarskie cieszą się wśród współczesnej młodzieży dużym zainteresowaniem. Młodzież poznaje pracę w radiu, telewizji, przeprowadza sondy dla lokalnej prasy. Od dwóch lat nawiązując do dawnych tradycji działa koło fotograficzne „FotoCyfra”, a w tej dziedzinie świetnie odnalazł się prowadzący zajęcia T. Misiaszek – Przybyszewski, który przypomniał sobie o swojej dawnej pasji i nawet napisał podręcznik o fotografii.

Istotną formą jest działalność klubów, jako aktualna odpowiedź na młodzieżowe trendy w kulturze (fantastyka, capoeira, anime itp.). Zadaniem klubu i opiekuna jest poznać treść, nadać wymiar i ukierunkować na odpowiednie wartości, nigdy nie negować danego nurtu. Zespoły artystyczne prezentują swój dorobek w postaci koncertów, spektakli i wystaw plastycznych. Premiery teatralne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, ale także widzów dorosłych – ludzi kultury i teatru. Działalność teatralna w MDK cały czas jest mocną stroną placówki. Obok uznanych grup działających w MDK powstały nowe, które już zdobywają widzów i uznanie krytyków. Jest to dziecięca grupa „Drao”, pracująca pod opieką Magdaleny Łubkowskiej – Stanisławskiej, młodzieżowy Teatr „Bezimienni”, którego opiekunem jest Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska (aktorka i pedagog). Zespoły instrumentalno wokalne od 7 lat prowadzi Igor Nowicki, ich nazwy i składy zmieniają się często, ale warto wymienić takie grupy jak „Funkwagen”, „Antykwariat”, grający na wysokim poziomie jazz, ale również zespół z krainy łagodności „Do Wynajęcia” – prowadzony przez Dariusza Walichniewicza. Od trzech lat można też poznać podstawy gry na gitarze klasycznej (Nikodem Wróbel); „Iskierki” to dziecięca grupa wokalna pod kierunkiem Sławomira Sławińskiego. Do rodziny zespołów tanecznych trzy lata temu dołączyła grupa tańca towarzyskiego „Corta Jaca”. Młodych pasjonatów tańca objęła opieką pedagogiczną E. Skonieczka, technicznie szkoli – Ania Kannenberg. Obok zajęć w stałych formach, MDK jest organizatorem wielu imprez okolicznościowych oraz konkursów. Najnowsze przedsięwzięcia to konkurs plastyczno-literacki „Inspirowane poezją” oraz przegląd piosenki poetyckiej pn. „Szkolna Scena Piosenki i Poezji”, współorganizowany ze Szkołą Podstawową nr 28 na czele z jego twórcą Jarosławem Cwynarem. W wyniku tej współpracy została rozszerzona formuła konkursu o kategorię „szkoły ponadgimnazjalne” i w 2010 roku odbyły się pierwsze przesłuchania śpiewających licealistów w sali widowiskowej MDK. Od 2011 roku konkurs będzie miał zasięg wojewódzki. Nadal prowadzona jest działalność przedpołudniowa w postaci Edukacji Kulturalnej dla szkół. Propozycja ta została rozszerzona o kilka dziedzin takich jak plastyka, teatr, historia Torunia, tradycje polskie. Jedną z ciekawszych jest lekcja prowadzona przez R. Puzdrowską pn. „Tradycja Andrzejkowa a współczesność” przy współudziale kapeli i śpiewaków z ZPiT „Młody Toruń”. Tradycją są uroczyste Jubileusze zespołów, które funkcjonują w placówce dłużej niż 5 lat. Swój dorobek z tej okazji prezentują toruńskiej publiczności w Sali widowiskowej MDK oraz najpiękniejszych salach miasta (Teatr im. W.Horzycy, „Baj Pomorski, Aula UMK itp. ). Są to następujące zespoły i ich stali nauczyciele – opiekunowie: • ZPiT „Młody Toruń” (46 lat) – Katarzyna Bilska – kierownik pracowni Kapela – Aleksander Mozol , od 2005 r. Krzysztof Pilarski Śpiewacy – Leszek Miliński akompaniament – Maria Korczyńska, Leszek Miliński • Scena młodych Studio”P” (38 lat) – Lucyna Sowińska • Korporacja Taneczna „Baby Jagi” (25 lat) – Jolanta Michalak • Pracownia plastyczna „Hortus”(8 lat) – Anna Bochenek (19 lat prowadzi zajęcia  plastyczne) • Teatr „Do Skutku”d.”Młodyżywiec” – Tadeusz Misiaszek-Przybyszewski • Teatr PIG z o.o. – Hanna Sierdzińska • Zespół Taneczny „Ceinat” ( 18 lat) – Marzanna Midura – Szymańska • Teatr Tańca „AKRO” (17 lat) – Joanna Miś – Fudali • Przedszkolaki „Psotki i Śmieszki” (15 lat) – Jolanta Łukaszewicz, Dariusz Walichniewicz • Pracownia rysunki i malarstwa (12 lat) – Zofia Popielarz • Centrum Informacji Młodzieży (10 lat) -Maria Cieszyńska, Magdalena Illeczko, Magdalena Wilczek • Klub „8 Wspaniałych” (9 lat) – Magdalena Illeczko • Zespoły instrumentalno-wokalne – Leszek Miliński, Anita Dąbrowska, Igor Nowicki Swoją 50. rocznicę działalności odnotował też MDK – jako placówka wychowania pozaszkolnego Torunia w 2001 roku (zdj. Nr ), a 55. rocznica (2006) zbiegła się z uroczystym otwarciem Sali widowiskowej po remoncie. Z tej okazji odbył się wspaniały koncert i częstowano tortem. Od 30 lat w MDK organizowany jest poetycki miejski konkurs dla młodzieży gimnazjalnej pn. „Wiersze, które lubimy”. Gospodarzami Konkursu są Lucyna Sowińska i jej Scena Młodych Studio P: przeprowadzają eliminacje i przygotowują finał, który odbywa się w nastrojowej sali Studia P. Do tradycji MDK weszły też koncerty pn. „Złote Miotły”, w których organizację zaangażowane są najbardziej Jolanta Michalak i Renata Puzdrowska. Podczas tych koncertów uczestnicy zespołu – Korporacja Taneczna „Baby Jagi” otrzymują złote statuetki w kształcie mioteł za systematyczną pracę i zaangażowanie w życie zespołu. Goście honorowi to Prezydent Miasta wraz z Radnymi oraz władze oświatowe. Koncerty te cieszą się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców miasta i od 2004 roku są doskonała reklamą zespołu. Od czterech lat ( od 2006) MDK bierze czynny udział w Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Każdego roku pracownia plastyczna „Hortus” prowadzona przez Annę Bochenek opracowuje wspólny program z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK. Był też Teatr Tańca Akro i Teatr PIG z o.o. . Anna Bochenek była też jednym z głównych twórców części plastycznej interdyscyplinarnego konkursu pn.„Sen o Ziemi”. Obok prac plastycznych swoje sny uczestnicy konkursu opowiadali również w formie literackiej, jak również w formie tańca. Każdego roku zmieniana była nieco formuła, ale plastyczna część była niezmiennie. Konkurs był organizowany przy znacznej pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w latach 1998 – 2007.

Od 2008 roku do kalendarza imprez MDK weszły dwie duże imprezy charytatywne organizowane przez Klub „8 Wspaniałych” pod opieką M. Illeczko . Są to Artystyczne Spotkania Osób Niepełnosprawnych oraz Karnawałowy Bal Integracyjny organizowany przy dużej pomocy miejskiego Wydziału Zdrowia. Działalność charytatywna jest bardzo bliska i dobrze znana młodzieży MDK. Zespoły uczestniczą w wielu koncertach na rzecz innych np. koncert ZPiT „Młody Toruń” na rzecz Fundacji Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (maj 2010), a dzieci z pracowni plastycznej od wielu lat malują bombki choinkowe dla oddziału hematologii Szpitala Miejskiego w Toruniu. W 2008 roku rozpoczęła również swoją działalność „Nowa Scena Muzyczna” – cykl koncertów w wykonaniu młodych, niszowych artystów w interesującej oprawie i wyjątkowym klimatem. Nad całością czuwa Iwona Ziemińska-Bącal.

W czasie ferii szkolnych i wakacji, organizowane są otwarte warsztaty artystyczne w placówce, zimowe obozy szkoleniowo-wypoczynkowe (ZPiT”Młody Toruń”), letnie obozy plenerowe pracowni plast. „Hortus” w Górznie i wyjazdy zagraniczne zespołów na festiwale i konkursy krajowe i międzynarodowe, gdzie z wielkim powodzeniem zespoły MDK reprezentują miasto i Polskę. Odbywa się również wymiana zagraniczna np. z zespołem folklorystycznym z Serbii w 2008 r. oraz polsko-niemieckie seminarium (Berlin – Toruń) pn. „Wolność – jest bezgraniczna” w 2010 roku. Placówka współpracuje z licznymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi m.in. Teatrem „Baj Pomorski” i Teatrem W.Horzycy, CK ”Dwór Artusa, Muzeum Etnograficznym, UMK, Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy, Centrum Kultury w Krakowie. W 2008 roku nawiązano współpracę z Bułgarskim Instytutem Kultury w Warszawie, czego efektem były wystawy prezentowane w Galerii MDK m.in. „Cyrylica – nowy alfabet w Unii Europejskiej” MDK jako placówka miejska bierze czynny udział w życiu kulturalnym miasta uczestnicząc w najważniejszych imprezach miejskich np. Święto Miasta (24. czerwca), Święto Muzyki (21. Czerwca), jak również w ważnych uroczystościach i obchodach np. koncert w wykonaniu zespołów z MDK dla mieszkańców miasta w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego z okazji 20. Rocznicy wolnych wyborów w Polsce.

Sukcesy placówki

Najważniejsze cechy działalności MDK to dobrowolność, dostępność i otwartość. Stawia to duże wyzwania przed placówką. Bogata i ciekawa oferta, atrakcyjne metody pracy, wysoki poziom zajęć artystycznych gwarantuje wyspecjalizowana kadra pedagogów, którzy wychowują poprzez twórcze działanie. Wszystko to pozwala na osiągnięcie sukcesu w danej dziedzinie sztuki lub rodzaju działalności. Kadra pedagogiczna oraz zgrany zespół pracowników niepedagogicznych pracują wspólnie na dobre imię MDK i jej pozycję w mieście. Ważne jest motywowanie wychowanków do wysiłku i pracy nad sobą, a w konsekwencji dostrzeganie i prawidłowa ocena ich osiągnięć. Jednym z wymiernych efektów działalności artystycznej są zdobywane nagrody i wyróżnienia. ZPiT ”Młody Toruń” jest laureatem wielu ogólnopolskich festiwali i przeglądów. Za swoją wieloletnią działalność został uhonorowany medalami: „Zasłużony dla Torunia”, „Zasłużony dla Województwa Toruńskiego”, oraz „Honorowy Medal Thorunium” z okazji Jubileuszu 45 – lecia zespołu (2009); Teatr Scena Młodych Studio”P” jest wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, a indywidualni uczestnicy zajęć teatralnych są co roku laureatami konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich (np. A. Chrupczak – I nagroda w Wojewódzkim Konkursie Interpretacje Aktorskie – 2009), Na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Tańca w Warszawie (2006) Teatr Tańca Akro zdobył nagrodę – stypendium dla dwójki tancerzy i kierownika zespołu w formie warsztatów w Londynie i Budapeszcie. Młodzież uczęszczająca na zajęcia w MDK ma możliwość reprezentowania Torunia nie tylko w Polsce ale i za granicą. Niektóre z zespołów wyraźnie zadbały o akcenty toruńskie w swym repertuarze. Coraz częściej władze miasta i województwa proponują zespołom z MDK wyjazdy do zaprzyjaźnionych miast partnerskich, są to m.in. w Hiszpania (Pampeluna), Niemcy (Poczdam), Holandia (Lejda), kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia), Serbia, Turcja, Grecja i Ukraina Część z tych wyjazdów była finansowana przez Urząd Marszałkowski lub Urząd Miasta. władze miasta i województwa są przekonane, iż zespoły z MDK godnie reprezentują Toruń i region Kujawsko – Pomorski. Nauczyciele MDK to laureaci wielu nagród i odznaczeń. Swoją wiedzę i doświadczenia przekazują innym w formie artykułów i publikacji. Są zapraszani do jury w wielu konkursach miejskich i ogólnopolskich. Biorą udział w konferencjach naukowych np. w 2008 roku w organizowanej na UMK – II Konferencji pn. „Teatr w procesie nauczania. Nowe inspiracje” grupa teatralna „Drao” wystawiła etiudę ilustrującą referat wygłoszony przez nauczyciela MDK – panią Magdalenę Łubkowską. Pani Lucyna Sowińska od wielu lat zapraszana jest na Ogólnopolskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży w Poznaniu do prezentacji metod pracy artystycznej i wychowawczej Studia P. Pani dr sztuki – Anna Bochenek jest uznanym artystą plastykiem i od wielu lat prowadzi ogólnopolskie warsztaty z dziećmi wybitnie zdolnymi organizowane przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. Nauczyciele MDK są też bohaterami programów radiowych i telewizyjnych.

Znani ludzie z MDK

Absolwenci MDK to ludzie sztuki, kultury, polityki i biznesu. Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska, zdobywają stopnie naukowe, są artystami, politykami znanymi w całej Polsce m.in. to:

1. Małgorzata Kożuchowska: aktorka

2. Joanna Koroniewska: aktorka

3. Olga Bołądź: aktorka

4. Piotr Głowacki: aktor

5. Rozalia Mierzicka: aktorka

6. Magdalena Czerwińska: aktorka

7. Katarzyna Rapsiewicz: aktorka

8. Piotr Gruszczyński: krytyk teatralny

9. Jerzy Wenderlich: poseł RP

10. Grażyna Ciemniak: Poseł RP

11. Marek Wakarecy: muzyk (m.in. Dyrektor Orkiestry Kameralnej w Toruniu)

12. Iwona Kolanowska: tancerka zespołu „Mazowsze”

13. Adam Woszczyn: tancerz Zespołu „Mazowsze”

14. Jacek Bołądź: tancerz Teatru Ekspresji Wojciecha Misiuro

Oprócz tych sławnych jest wielu zwyczajnych ludzi, którzy wiele swoich wspomnień łączą z Młodzieżowym Domem Kultury w Toruniu. Tutaj poznawali wielu fantastycznych pedagogów, kolegów, mogli zaistnieć, poznać i pokazać swoje możliwości, rozwijać talenty i zainteresowania. Teraz z całym zaufaniem i nadzieją przyprowadzają swoje dzieci, a nawet wnuki.