Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności. Kliknij aby wyłączyć powiadomienie.×

Skip navigation

XXIV Samorządowy Konkurs dla Nastolatków „8 Wspaniałych”

Organizatorzy XXIV edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” – Wydział Edukacji UMT i Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu zapraszają uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, 3 klas dotychczasowych gimnazjów,  uczniów szkół ponadpodstawowych, trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników do wzięcia udziału w  konkursie.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: miejskim i ogólnopolskim. Głównym jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz  upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.

 1. Warunki zgłoszenia
 • Kandydata lub grupę może zgłosić pedagog szkoły, wychowawca klasy,  dyrektor szkoły lub placówki, organizacja pozarządowa, rodzice, koleżanki i koledzy, a także kandydat lub grupa mogą  zgłosić się sami.
 • Dokumentację:

 • wypełnioną kartę zgłoszenia
 • załączniki potwierdzające działalność kandydata lub grupy
 • aktualne zdjęcie  kandydata lub grupy  w formie elektronicznej (np. na pindrive)

należy dostarczyć do 2 marca 2019 r.  do sekretariatu w MDK  lub Wydziału Edukacji  UMT.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie MDK www.mdktorun.pl w zakładce „wydarzenia”.

 1. Rozmowy Komisji z kandydatami odbędą się 8  marca 2019 od godz. 10.00                    w  MDK ul. Przedzamcze 11/15, sala  nr 101 – I piętro. O dokładnej godzinie rozmowy kandydat zostanie poinformowany po zebraniu wszystkich zgłoszeń.
 • Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń MDK, a laureaci zostaną poinformowani osobiście lub telefonicznie. Wszyscy uczestnicy otrzymają listy gratulacyjne od członków Komisji. Informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zostaną przekazane do sekretariatów zainteresowanych szkół oraz  do lokalnych mediów.
 1. Finał Miejski

  Wybrana przez komisję grupa Wspaniałych zostanie uhonorowana 9 kwietnia 2019 r. podczas uroczystego finału miejskiego w MDK – otrzyma z rąk Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego odznaki Wspaniałego i dyplomy gratulacyjne jak również nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Torunia.

 2. Etap ogólnopolski: spośród finalistów komisja dokona wyboru laureata, który będzie reprezentował Miasto Toruń na  etapie  ogólnopolskim.  Eliminacje ogólnopolskie odbędą się   4 – 5   kwietnia 2019 roku w Warszawie.
 3. Finał Ogólnopolski: w czerwcu 2019 roku odbędzie się Finał Ogólnopolski, podczas którego zostanie ogłoszona Ogólnopolska Ósemka Wspaniałych. Wyjazd toruńskich laureatów na finał jest finansowany całkowicie przez Urząd Miasta, który zapewnia opiekę pedagogiczną, transport i noclegi.  Dokładna data i miejsce finału jeszcze nie zostały określone przez Fundację Świat na TAK w Warszawie – organizatora edycji ogólnopolskiej konkursu.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania wyróżniających się młodych ludzi.

 

W imieniu organizatorów

Ewa Skonieczka

Dyrektor MDK

Do pobrania:

REGULAMIN TORUNIA 2019